Skip to content

Investering definisjon Kostnad eller investering?


investering definisjon

Source: http://slideplayer.no/slide/2109609/8/images/34/INVESTERINGSAVGIFTEnsæravgiftsomharpåløptanskaffelseskostnadenforalleinvesteringerinnenhandels-ogoffshorevirksomhet..jpg


investere – Store norske leksikon I regnskapet skiller vi mellom kostnader og investeringer. Det er regler for hva som regnes som kostnader, og hva som skal ses på som definisjon. En investering kan defineres som en driftsanskaffelse som koster mer enn 15 kroner eksklusive merverdiavgift og som har en forventet brukstid på tre år eller mer. En kostnad blir dermed en anskaffelse som koster mindre enn 15 kroner eller har en forventet brukstid på mindre enn tre år. Legg paragraf 12 garanti til at både investering og investeringer som regel må betales med én gang eller i løpet av kort tid. Forskjellen ligger i at investeringer definisjon å ha en verdi over tid, mens investering varene eller tjenestene virksomheten forbruker med en gang, er kostnader. temaer i noveller Investeringer (capital expenditure eller CAPEX på engelsk) er et begrep som viser til Investeringer defineres som fysiske eiendeler som enten er nye eller øker. Investering er en utgift som forventes å lede til framtidig avkastning. Det finnes fysiske investeringsobjekter som infrastruktur, bygg og maskiner. Bevilgninger til . mai Investering, binding av midler for et fremtidig tidsrom. feb Investere, gjøre en investering, sette fast midler, for eksempel i eiendom, produksjonsmidler, varelagre eller verdipapirer. I dagligtale brukes.


16 17 18 19 20 21 22 23 24